New Arrivals

Page 2 of 10

  Title Copies
LEP saopštenje 49 - Darinka Anđelković: Razumevanje imeničke morfologije srpskog jezika na predškolskom uzrastu 
Year: 1997 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 103 
LEP saopštenje 41 - Dušica Filipović, Aleksandar Kostić: Kognitivna obrada prideva - ЛЕП саопштење 41 - Душица Филиповић, Александар Костић: Когнитивна обрада придева 
Year: 1997 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 102 
LEP saopštenje 40 - Aleksandar Kostić, Svetlana Ilić, Petar Milin: Aproksimacija verovatnoća i optimalna veličina jezičkog uzorka 
Year: 1996 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 101 
LEP saopštenje 39 - Aleksandar Kostić: Reprezentativnost jezičkog korpusa i mentalni leksikon 
Year: 1996 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 100 
LEP report 23 - Aleksandar Kostić, Jelena Mirković: Processing of inflected nouns: the Informational Approach 
Year: 1995 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 99 
LEP saopštenje 16 - Aleksandar Kostić, Jelena Mirković: Kognitivna nezavisnost leksičkih aspekata imenice 
Year: 1994 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 98 
LEP report 10 - Aleksandar Kostić, Jelena Havelka: Processing of verb tense 
Year: 1994 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 97 
LEP report 3 - Aleksandar Kostić: Information load constraints on processing inflected morphology 
Year: 1993 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 96 
Onomastika Kačera - Ономастика Качера 
Edition: 1 
Year: 2003 
ISSN: 0350185h 
Call No: 80 
Srpski dijalektološki zbornik 60 - Српски дијалектолошки зборник 60 
Edition: 1 
Year: 2013 
ISSN: 35038257 
Call No: 88