Page 6 of 12

  Title Copies
LEP saopštenje 16 - Aleksandar Kostić, Jelena Mirković: Kognitivna nezavisnost leksičkih aspekata imenice 
Year: 1994 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 98 
LEP saopštenje 39 - Aleksandar Kostić: Reprezentativnost jezičkog korpusa i mentalni leksikon 
Year: 1996 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 100 
LEP saopštenje 40 - Aleksandar Kostić, Svetlana Ilić, Petar Milin: Aproksimacija verovatnoća i optimalna veličina jezičkog uzorka 
Year: 1996 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 101 
LEP saopštenje 41 - Dušica Filipović, Aleksandar Kostić: Kognitivna obrada prideva - ЛЕП саопштење 41 - Душица Филиповић, Александар Костић: Когнитивна обрада придева 
Year: 1997 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 102 
LEP saopštenje 49 - Darinka Anđelković: Razumevanje imeničke morfologije srpskog jezika na predškolskom uzrastu 
Year: 1997 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 103 
LEP saopštenje 50 - Darinka Anđelković: Razumevanje imeničkih sintagmi sa prostornim značenjem na predškolskom uzrastu 
Year: 1997 
ISSN: 0354-4675 
Call No: 104 
Mikrotoponimija donjeg sliva Jablanice: semantičko-tvorbeni aspekt - Микротопонимија доњег слива Јабланице: семантичко-творбени аспект 
Edition: 1 
Year: 2014 
ISBN 13: 9788682873457 
Call No: 66 
Mit i ljubav, predstave na nadgrobnim spomenicima rimske provincije Gornje Mezije - Мит и љубав, представе на надгробним споменицима римске провинције Горње Мезије 
Edition: 1 
Year: 2007 
ISBN 13: 9788671790550 
Call No: 25 
Moć književnosti, in memoriam Ana Radin - Моћ књижевности, in memoriam Ана Радин 
Edition: 1 
Year: 2009 
ISBN 13: 9788671790673 
Call No: 8 
Modifikacija značenja i leksički modifikatori u srpskom jeziku - Модификација значења и лексички модификатори у српском језику 
Edition: 1 
Year: 2009 
ISBN 13: 9788682873242 
Call No: 67